Marxisme Online – Navne

V. V. Scher

(Vasilij Vladimirovitj Scher)

Født 1884  –  Død 1940

(1884-1940) Mensjevik. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution i 1917 valgt til formand for soldatersovjetten i Moskva. Indtog efter oktoberrevolutionen betroede stillinger. 1931 arresteret og dømt for statsfjendtlig virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 311

Links

WikiPedia (en): 1931 Menshevik Trial
(istprof.atlabs.ru)
(dic.academic.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online