Marxisme Online – Navne

Franz Mehring

(Franz Erdmann Mehring)

Født 27. feb. 1846  –  Død 28. jan. 1919

(1846-1919) Tysk socialdemokrat, litteraturhistoriker; skrev det tyske socialdemokratis historie.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(1859-1919) Tysk socialdemokrat, politiker og teoretiker på partiets venstre fløj, historiker og litteraturforsker. Fra slutningen af 1860'erne borgerlig-demokratisk skribent, 1876-82 liberal, udviklede sig til venstre, forsvarede i det demokratiske blad Volks-Zeitung socialdemokratiet og indtrådte 1891 i partiet. Medredaktør af partiets teoretiske tidsskrift Die Neue Zeit. Forfatter af talrige værker, bl.a. en Marx-biografi. Udgiver af en stor del af Marx’ efterladte skrifter. Fra 1916 en af lederne i Spartakusbund, medvirkede ved oprettelsen af Tysklands Kommunistiske Parti.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Fremtrædende skikkelse i den tyske arbejderbevægelse, en af lederne af det tyske socialdemokratis venstrefløj, historiker, skribent og litteraturforsker. Han gjorde et stort arbejde med udgivelsen af Marx’, Engels’ og Lassalles efterladte skrifter. Mehring forfægtede konsekvent internationalismen og hilste oktoberrevolutionen velkommen. Fra 1916 var han en af lederne af det revolutionære Spartakus-Forbund, og han spillede en fremtrædende rolle i grundlæggelsen af Tysklands Kommunistiske Parti.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 497
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 65
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 122
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 61, 128, 134, 135
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 183
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 56

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (non-english)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland), Medlem af KPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online