Marxisme Online – Navne

Clara Zetkin

Født 5. jul. 1857  –  Død 20. jun. 1933

(1857-1933) Fremtrædende deltager i den tyske og internationale arbejderbevægelse. Fra 1919 medlem af Tysklands kommunistiske parti.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Fremtrædende deltager i den tyske og internationale arbejderbevægelse. Medstifter af Tysklands Kommunistiske Parti. Kæmpede aktivt sammen med Rosa Luxemburg, Franz Mehring og Karl Liebknecht mod Bernstein og de andre opportunister. Under 1. verdenskrig internationalist og bekæmpede socialchauvinismen. 1916 med i gruppen Internationale og Spartakus-Forbundet. 1919 medlem af Tysklands Kommunistiske Parti, medlem af partiets centralkomité. På III Kommunistiske Internationales kongres indvalgt i eksekutivkomiteen og ledede dens internationale kvindesekretariat.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 86
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 183
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 56

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online