Marxisme Online – Navne

Hugo Haase

Født 29. sep. 1863  –  Død 7. nov. 1919

Dødsårsag: Myrdet. (Web.red.)

En af det tyske socialdemokratis ledere, centrist. Fra 1912 formand for den socialdemokratiske fraktion i rigsdagen. I 1917 grundlagde han sammen med Kautsky Tysklands Uafhængige Socialdemokratiske Parti. Under novemberrevolutionen 1918 i Tyskland gik han ind i det såkaldte råd for folkebefuldmægtigede (Rat des Volksbeauftragen) og var aktiv i kampen mod den tyske arbejderbevægelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 204
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 69, 71
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 164, 169

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
NNDB (eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (sv)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Medlem af USPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online