Marxisme Online – Navne

Ferdinand Foch

Født 2. okt. 1851  –  Død 20. mar. 1929

Fransk marskal, aktiv organisator af den væbnede intervention mod Sovjetrusland 1918-1920. Medforfatter af Versailles-traktaten.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 302

Links

WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online