Marxisme Online – Navne

Louis Auguste Blanqui

Født 8. feb. 1805  –  Død 1. jan. 1881

Fransk revolutionær, utopisk kommunist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(1805-1881) Fransk revolutionær, aktiv deltager i juli-revolutionen 1830 og i senere rejsninger. Flere lange fængselsstraffe. I maj 1839 leder af opstandsforsøg mod monarkiet, idømt dødsstraf, der forvandledes til livsvarigt fængsel, løsladt 1844 på grund af sygdom, deltog i revolutionen 1848, fængsledes på ny, løslodes 1859, fortsatte det revolutionære arbejde, grundlagde i fængslet et blanquistisk parti af studenter og unge arbejdere, flygtede, skrev en række socialistisk artikler mod den »fredelige økonomisme«, fængsledes atter i 1871 og blev derved forhindret i at deltage i Pariserkommunen, som valgte ham til medlem. Løsladt 1878 og fortsatte til sin død arbejdet for socialismen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 151, 176-177, 216, 2118, 219, 247, 351, 475, 503, 507, 536
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 337
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 81
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 55, 56, 78, 111

Links

Encyclopaedia Britannica Online
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online