Marxisme Online – Navne

Eugene Victor Debs

Født 5. nov. 1855  –  Død 20. okt. 1926

Aktiv i den amerikanske arbejderbevægelse, var med til at organisere det socialdemokratiske parti, der var kernen i socialistpartiet, der dannedes 1900-1901. Under 1. verdenskrig internationalist, kritiserede socialchauvinisterne for deres forræderi og førte propaganda mod USA's indtræden i krigen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 93
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 44

Links

Leksikon.org
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online