Marxisme Online – Navne

Otto von Bismarck

Født 1. apr. 1815  –  Død 30. jul. 1898

Prøjsisk og tysk statsmand og diplomat. I 1862 blev han Prøjsens ministerpræsident og udenrigsminister. Bismarcks overordnede mål var »med blod og jern« at forene de tyske småstater til et samlet tysk rige under prøjsisk ledelse. 1871 blev han Tysklands rigskansler, og i tidsrummet til 1890 ledede han Tysklands inden- og udenrigspolitik udfra junker-godsejernes interesser, idet han dog søgte at skabe et forbund mellem junkerne og storbourgeoisiet. Da det ikke lykkedes ham at undertrykke arbejderbevægelsen ved hjælp af »socialist-loven«, forsøgte han sig med forskellige sociale sikringsordninger for arbejderne, men han kunne ikke hindre arbejderklassens politiske fremgang. 1890 måtte Bismarck tage sin afsked.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Det tyske riges første rigskansler, »jernkansleren« (1871-1890). Forsøgte med undtagelsesloven mod socialdemokraterne (socialistloven) i årene efter 1878 at kvæle arbejderbevægelsen. Da dette mislykkedes, søgte han med reformer at standse dens fremgang. I 1890 måtte han træde tilbage.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Preussisk statsmand, det tyske imperiums første rigskansler, »jernkansleren« (1871-1890). Forsøgte med undtagelsesloven mod socialdemokraterne (socialistloven) 1878-1890 at kvæle arbejderbevægelsen.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 117, 121, 123, 131, 468, 469, 471, 483, 490, 496, 497, 500, 502, 504, 517, 524, 527, 531, 537, 591, 600, 604
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 20, 37, 41, 144, 220, 320, 355, 413, 457-59, 470, 473, 482, 500
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 52
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 125
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 14, 123,142, 160, 204
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 26
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 156

Links

Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online