Marxisme Online – Navne

Eugen Dühring

(Karl Eugen Dühring)

Født 12. jan. 1833  –  Død 21. sep. 1921

Tysk filosof og økonom. Hans filosofiske anskuelser er en eklektisk sammenblanding af positivisme, metafysisk materialisme og idealisme. Dührings synspunkter, som blev støttet af en del af det tyske socialdemokrati, blev stærkt kritiseret af Engels i Hr. Eugen Dührings Omvæltning af Videnskaben (»Anti-Dühring«).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1833-1921) Tysk filosof og økonom, underkastet sønderlemmende kritik i Engels’ bog Anti-Duhring.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 88, 89
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 75, 77, 110, 112-117, 119, 125, 129
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 29
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 131

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online