Marxisme Online – Navne

Joseph Dietzgen

(Peter Josef Dietzgen)

Født 9. dec. 1828  –  Død 15. apr. 1888

Tysk arbejder, materialistisk filosof, medlem af Kommunisternes Forbund; af profession garver.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Tysk arbejder, socialdemokrat, filosof.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 385
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 57

Links

MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (sv)

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Medlem af SPD (Tyskland), Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online