Marxisme Online – Navne

René Descartes

Født 31. mar. 1596  –  Død 11. feb. 1650

Fransk filosof og matematiker; var som filosof tilhænger af dualismen, som fysiker af en mekanistisk materialisme.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(1596-1650) Fransk filosof, dualist; matematiker og naturforsker. Hans filosofiske udgangspunkt var metodisk at tvivle på alt. Det eneste ubetvivlelige var tvivlen og derfor tvivlen selv. Tvivl var ensbetydende med tænkning og Descartes kunne således formulere tesen Cogito ergo sum: Jeg tænker, altså er jeg til. Ud fra denne tese søgte han at udlede Guds og den ydre verdens eksistens. Ånd og materie betragtede Descartes som væsensforskellige substanser, der dog kunne påvirke hinanden.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 59, 64, 124, 369, 371, 487
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online