Marxisme Online – Navne

Demokrit

Født ca. 460 f.v.t.  –  Død ca. 370 f.v.t.

Græsk materialistisk filosof, en af grundlæggerne af atomlæren.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(ca. 460-ca. 370 f. Kr.) Græsk filosof. Udformede en mekanisk-materialistisk verdensanskuelse; ifølge denne består virkeligheden af en uendelig mængde udelelige småpartikler, atomer, som bevæger sig i et tomt rum.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 92
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online