Marxisme Online – Navne

Charles Robert Darwin

Født 12. feb. 1809  –  Død 19. apr. 1882

Engelsk videnskabsmand. Udarbejdede evolutionslæren om arternes oprindelse. Han påviste at den organiske udvikling er foregået fra mindre komplicerede former til mere komplicerede.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 23
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 65, 70, 75, 77, 82, 127-128, 164, 179, 373, 387
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 83, 90, 97

Links

[MIA] Pannekoek: Marxism And Darwinism (1912)
[MIA] The Origin of Species
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online