Marxisme Online – Navne

N. F. Danielson

(Nikolaj Frantsevitj Danielson)
(N. -on; Nikolaj-on)

Født 26. jan. 1844  –  Død 3. jul. 1918

Russisk nationaløkonom, liberal narodnik; var den første der oversatte Marx’ »Kapitalen« til russisk.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Russisk økonomisk forfatter, en af de liberale narodnikkers ideologer i 80’erne og 90’erne. I sin politiske virksomhed afspejlede han narodnikkernes udvikling fra en revolutionær kamp mod tsarismen til en forsoning med den. I 60’erne og 70’erne var Danielsen knyttet til revolutionære kredse blandt intelligensen. I 1870 blev han arresteret. Danielson fuldendte den første russiske oversættelse af Marx’ Kapitalen, som var påbegyndt af G. A. Lopatin. Under arbejdet førte han korrespondance med Marx og Engels bl.a. om Ruslands økonomiske udvikling. Han kunne dog ikke tilslutte sig marxismens væsentligste træk, og han endte med at vende sig mod marxismen. I 1893 udgav han bogen Træk Af Vor omdannede Samfundsøkonomi, der sammen med Vorontsovs værker tjente som grundlag for de liberale narodnikkers væsentligste økonomiske anskuelser.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 502
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 182, 201, 211-218, 229, 234

Links

[MO] Engels til Danielson (1893)
[MIA] Marx To Nikolai Danielson In Petersburg
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online