Marxisme Online – Navne

Theodor Friedrich Cuno

Født 5. sep. 1847  –  Død 24. mar. 1934

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Tysk socialist, medlem af I Internationale, deltog i kongressen i Haag 1872, hvor han gik ind for Marx’ politik; deltog senere i arbejderbevægelsen i Amerika.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 468

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)

Kategori

Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online