Marxisme Online – Navne

Lujo Brentano

Født 18. dec. 1844  –  Død 9. sep. 1931

Tysk borgerlig økonom, fra 1896 professor i politisk økonomi ved universitetet i München. Tilhænger af den såkaldte statssocialisme; søgte at bevise at social lighed kunne opnås under kapitalismen ved reformer og forening af kapitalisternes og arbejdernes interesser. Under dække af marxistiske fraser ville Brentano og hans tilhængere underordne arbejderbevægelsen bourgeoisiets interesser.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 113

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online