Marxisme Online – Navne

Stephan Born

(Simon Buttermilch)

Født 18. dec. 1824  –  Død 4. maj 1898

Tysk arbejder, medlem af Kommunisternes Forbund, deltog i revolutionen 1848.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(virkelige navn Simon Buttermilch) (1824-1898) Tysk typograf, socialist, deltog i arbejderbevægelsen fra 1845, rejste 1846 til Paris, i 1848 til Berlin, hvor der på hans initiativ blev oprettet en centralkomité af arbejdere og senere et arbejderbroderskab. Born ønskede ikke at føre politik, men at opnå økonomiske reformer. Deltog i opstanden i Dresden maj 1849, emigrerede til Svejts og trak sig ud af arbejderbevægelsen. Udgav 1898 erindringer i borgerlig-reformistisk ånd.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 350
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 134-136

Links

WikiPedia (de)

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online