Marxisme Online – Navne

Lorenz von Stein

Født 18. nov. 1815  –  Død 23. sep. 1890

(1815-1890) Tysk retslærd og økonom, tilhænger af det »sociale monarki«; kendt som forfatter til det i 1943 udkomne skrift »Socialismen og kommunismen i det moderne Frankrig«.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Tysk jurist og nationaløkonom, tilhænger af »Det sociale monarki«; kendt som forfatter af bogen »Socialismen og kommunismen i vore dages Frankrig« (1843).

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Tysk borgerlig statsmand, økonom. Var talsmand for Hegels konservativt-idealistiske lære om et monarki »over klasserne«. Han benyttede den idealistiske dialektik til forsvar for de sociale og politiske forhold.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 360
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 322
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 29
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 141, 148, 149, 198

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online