Marxisme Online – Navne

Ferdinand August Bebel

Født 22. feb. 1840  –  Død 13. aug. 1913

Se August Bebel-arkivet

En af grundlæggerne og lederne af det tyske socialdemokrati. Han begyndte sin politiske virksomhed først i 60’erne; var medlem af I Internationale. I 1869 var han i Eisenach en af stifterne af det tyske socialdemokrati, hvis formand han var fra 1892 til sin død. Han blev flere gange valgt ind i den tyske rigsdag. I 90’erne og begyndelsen af det 20. århundrede tog han afstand fra reformismen og revisionismen i det tyske socialdemokrati, men han begik dog selv en række fejl af centristisk art (utilstrækkelig bekæmpelse af opportunismen og overvurdering af de parlamentariske kampformers betydning osv.). Han øvede en betydelig international indflydelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 123
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 7, 9, 31, 474, 479
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 30, 84, 136, 147, 186
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 85, 86, 144, 163
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 68
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 69, 71. 86-87, 91
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 5.127,149,156,160,170
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 196
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 34

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af 1. Internationale, Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online