Marxisme Online – Navne

Mikhail Pavlovitj Tomskij

Født 31. okt. 1880  –  Død 22. aug. 1936

Dødsårsag: Selvmord. (Web.red.)

Medlem af RSDAP 1904. 1917 medlem af partiets eksekutivkomité i Petrograd. Efter oktoberrevolutionen formand for fagforeningernes råd i Moskva. Indvalgt i partiets centralkomité på den 8. partikongres, indvalgt i politbureauet på den 11. kongres. Gik flere gange imod partiets politik, ledede sammen med Bukharin og Rykov højreopportunistiske afvigelser i partiet 1928.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Medlem af det bolsjevikiske parti 1904. Under reaktionen og det nye revolutionære opsving hældede han til likvidatorerne, otsovisterne og trotskisterne. 1917 medlem af RSDAP(b)’s eksekutivkomité i Petrograd. Efter oktoberrevolutionen formand for fagforeningernes råd i Moskva. Fra 8. partikongres medlem af centralkomiteen. Gik ofte imod partiets politik og støttede højre-opportunistiske tendenser inden for partiet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 133, 134, 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 57, 61, 80, 84, 93, 95, 96, 99, 127

Links

Encyclopaedia Britannica Online
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online