Marxisme Online – Navne

Tom Quelch

Født 1886  –  Død 1954

Engelsk socialist, senere kommunist. Delegeret på Kominterns 2. kongres.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 187

Links

MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online