Marxisme Online – Navne

Vittorio Emanuele Orlando

Født 19. maj 1860  –  Død 1. dec. 1952

Italiensk statsmand, borgerlig liberal. Premierminister 1917-1919, ledede den italienske delegation til fredskonferencen i Paris. 1919-1920 formand for parlamentet. Ophørte med politisk aktivitet under Mussolinis facistiske diktatur. 1948-1952 senator.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 174

Links

WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online