Marxisme Online – Navne

Julian Marchlewski

Født 17. maj 1866  –  Død 22. mar. 1925

Aktiv i polsk og international arbejderbevægelse. På RSDAPs 5. kongres i London valgtes han som kandidat til centralkomiteen. Kæmpede sammen med Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht mod socialchauvinismen i Tyskland, deltog i dannelsen af Spartakusforbundet. Deltog i dannelsen af Kommunistisk Internationale.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 153

Links

WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online