Marxisme Online – Navne

John Maynard Keynes

Født 5. jun. 1883  –  Død 21. apr. 1946

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Engelsk økonom. Keynes udarbejdede Keynes-planen 1943 om en international valutaclearing union. Han påpegede statens muligheder for at påvirke den økonomiske aktivitet gennem en aktiv konjunktur- og beskæftigelsespolitik.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 168-170, 172, 173, 174

Links

Leksikon.org
Socialdemokratiske Tænkere
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online