Marxisme Online – Navne

A. G. Sjljapnikov

(Aleksander Gavrilovitj)

Født 30. aug. 1885  –  Død 2. sep. 1937

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

Medlem af RSDAP fra 1901. Efter 1903 bolsjevik. Efter oktoberrevolutionen medlem af Folkekommissærernes Råd, folkekommissær for arbejde; arbejdede senere inden for fagforeninger og økonomi. Organiserede og ledede den partiskadelige »arbejderopposition« 1920-1922. Ekskluderet af RKP(b) 1933 under partirensningen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 31
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 137, 139, 140
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 71, 82, 85, 127, 128
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 42

Links

leksikon.org: Arbejderoppositionen i Rusland
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online