Marxisme Online – Navne

A. I. Rykov

(Aleksei Ivanovitj Rykov)

Født 13. feb. 1881  –  Død 15. mar. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(1881-1938) Russisk socialdemokrat, medlem af bolsjevikkernes parti siden 1899. Sympatiserede i reaktionsårene med likvidatorer og trotskister. Efter februarrevolutionen modstander af, at partiet tog sigte mod den socialistiske revolution. På ansvarsfulde poster efter oktoberrevolutionen, men hyppigt i opposition til partiets linje; tilhænger af koalitionsregering med mensjevikker og socialrevolutionære. Ekskluderedes 1937 for højreopportunistiske afvigelser.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7

Medlem af RSDAP siden 1899. Efter 1903 bolsjevik. Sympatiserede i reaktionsårene med likvidatorer og trotskister. Efter februarrevolutionen modstander af, at partiet stilede mod den socialistiske revolution. På ansvarsfulde poster efter oktoberrevolutionen. Dødsdømt efter Moskva-proces.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Russisk socialdemokrat, medlem af bolsjevikkernes parti siden 1899. Sympatiserede i reaktionsårene med likvidatorer og trotskister. Efter februarrevolutionen modstander af, at partiet stilede mod den socialistiske revolution. På ansvarsfulde poster efter oktoberrevolutionen. Dødsdømt efter Moskva-proces.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 103
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 31, 48
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 247, 248
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 139
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 44, 47, 80, 99
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 107, 108, 137, 138

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online