Marxisme Online – Navne

G. I. Oppokov

(Georgij Ippolitovitj Oppokov)
(Afanasi Lomov)

Født 24. jan. 1888  –  Død 30. dec. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

Professionel revolutionær, medlem af bolsjevikkernes parti 1903. Indvalgtes på den 2. alrussiske sovjetkongres i Folkekommissærernes Råd som folkekommissær for justits. »Venstrekommunist« i 1918.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 31, 149, 150, 175

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online