Marxisme Online – Navne

Nikolai N. Dukhonin

Født 1876  –  Død 1917

Tsargeneral og monarkist. Udnævntes i september 1917 af den provisoriske regering til stabschef for overkommandoen. Efter oktoberrevolutionen udnævnte han sig selv til øverstkommanderende og forsøgte at organisere et kontrarevolutionært oprør mod sovjetmagten. Blev fjernet fra sin post, da han nægtede at adlyde instrukserne fra Folkekommissærernes Råd af 7. (20.) november 1917 om at indstille krigshandlingerne for at indlede fredsforhandlinger.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 54, 56

Links

WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online