Marxisme Online – Navne

Mikhail Bakunin

(Mikhail Aleksandrovitj Bakunin)

Født 18. maj 1814  –  Død 1. jul. 1876

En internationalt kendt russisk repræsentant for anarkismen, modstander af marxismen og den videnskabelige socialisme. Han bekæmpede enhver stat, også proletariatets diktatur, og mente ikke, at arbejderklassen skulle organisere sit eget poliltiske parti. Marx og Engels bekæmpede i I Internationale hans småborgerlige synspunkter. Han blev udelukket af Internationalen i 1872 på grund af forsøg på at undergrave arbejderklassens organiserede kamp.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 9

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 20, 23, 546, 609, 649
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 8, 9, 49, 365, 383, 467, 468-74, 478
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 24
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 42
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 75
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 58, 70, 106

Links

(rulex.ru)
Khronos (ru)
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online