Marxisme Online – Navne

Herbert Spencer

Født 27. apr. 1820  –  Død 8. dec. 1903

Engelsk filosof, pyskolog og sociolog, en fremtrædende repræsentant for positivismen. Han overførte biologiens lære om kampen for tilværelsen på samfundet og søgte derved at retfærdiggøre social ulighed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Engelsk filosof, psykolog og sociolog; positivist. Han mente at kunne begrunde den sociale ulighed ved henvisning til kampen for tilværelsen i naturen, som han mente var grundlæggende for menneskenes sociale tilværelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 9

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 86
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 17

Links

Den Store Danske Encyklopædi
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online