Marxisme Online – Navne

Wilhelm Liebknecht

(Wilhelm Martin Christian Liebknecht)

Født 29. mar. 1826  –  Død 7. aug. 1900

Se Wilhelm Liebknecht-arkivet

(1871-1919) En af det tyske socialdemokratis og 2. Internationales grundlæggere og førere.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Anset leder i den tyske og den internationale arbejderbevægelse, en af det tyske socialdemokratis grundlæggere og førere.
Marx og Engels værdsatte Liebknecht og vejledte hans virke, men kritiserede samtidig hans forsoningspolitik over for opportunistiske elementer.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1826-1900) Tysk socialdemokrat, deltog i revolutionen 1848-49, emigrerede, lærte i London Marx og Engels at kende, aktiv forkæmper for I. Internationale, fra 1875 medlem af det tyske socialdemokratis hovedbestyrelse, redaktør af centralorganet Vorwärts og fra 1874 medlem af den tyske rigsdag.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

En af det tyske socialdemokratis grundlæggere. Fra 1875 og til sin død var han medlem af det tyske socialdemokratis øverste ledelse og ansvarshavende redaktør for centralorganet Vorwärts. Flere gange valgt til den tyske rigsdag. Adskillige gange i fængsel for revolutionær virksomhed. Tog aktivt del i I og II Internationales arbejde.
Marx og Engels værdsatte Wilhelm Liebknecht og vejledede hans virke, men kritiserede samtidig hans forsoningspolitik over for opportunistiske elementer.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 9

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 7, 9, 31, 36, 37, 40, 41, 457, 458, 464, 474, 479
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 52
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 65, 98, 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 85, 86, 122
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 71, 73

Links

MIA - Deutsch
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Medlem af 1. Internationale, Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online