Marxisme Online – Navne

Emile Vandervelde

Født 25. jan. 1866  –  Død 27. dec. 1938

(1866-1938) Leder af det belgiske arbejderparti, formand for II Internationales Internationale Socialistiske Bureau, indtog et meget opportunistisk standpunkt. Under den 1. verdenskrig indtrådte han i den borgerlige regering på forskellige ministerposter, og efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution i Rusland tog han hertil for at agitere for Ruslands fortsatte deltagelse i krigen. Over for den russiske oktoberrevolution forholdt han sig meget fjendtligt og deltog aktivt i den væbnede intervention mod Sovjetrusland. I mellemkrigsårene bekæmpede han energisk en fælles antifascistisk front mellem kommunister og socialister.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Leder af det belgiske arbejderparti, formand for II Internationales Internationale Socialistiske Bureau. Under 1. verdenskrig indtrådte han i den borgerlige regering på forskellige ministerposter, og efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution i Rusland tog han dertil for at agitere for Ruslands fortsatte deltagelse i krigen. Over for den russiske oktoberrevolution forholdt han sig meget fjendtligt og deltog aktivt i den væbnede intervention mod Sovjetrusland. I mellemkrigsårene bekæmpede han energisk en fælles antifascistisk front mellem kommunister og socialister.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Leder af Belgiens arbejderparti, formand for II Internationales internationale socialistiske bureau, yderliggående opportunist under første verdenskrig socialchauvinist; deltog i den borgerlige regering, gentagne gange minister 1914-1936.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 80
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 161
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 40, 49, 61, 204, 209
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 73
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 200-206

Links

Den Store Danske Encyklopædi
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online