Marxisme Online – Navne

M. K. Sjeinfinkel

(Miron Konstantinovitj (Sjeinfinkel) Vladimirov)
(L. Vl.)

Født 15. nov. 1879  –  Død 20. mar. 1925

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Russisk socialdemokrat, bolsjevik. Forlod bolsjevikkerne 1911, emigrerede til Paris, holdt her forelæsninger om det nationale spørgsmål (1911). Blev på partiets 6. kongres genoptaget i bolsjevikkernes parti.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 180, 208

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland), Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online