Marxisme Online – Navne

François-Noël Babeuf

(Gracchus Babeuf)

Født 23. nov. 1760  –  Død 27. maj 1797

Dødsårsag: Henrettet. (Web.red.)

Fransk revolutionær, utopisk kommunist, organiserede »de liges sammensværgelse«, efter hvis afsløring han blev guillotineret.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 55
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 114, 337

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online