Marxisme Online – Navne

N. G. Tjernysjevskij

(Nikolai Gavrilovitj Tjernysjevskij)

Født 12. jul. 1828  –  Død 17. okt. 1889

(1828-1889) Russisk demokrat, forfatter, videnskabsmand, forløber for det russiske socialdemokrati. I 1862 blev han arresteret og tilbragte derefter 22 år i fængsel, på strafarbejde og i forvisning.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

(1828-1889) Russisk førmarxistisk materialistisk filosof og revolutionær-demokratisk litteraturkritiker og skribent. Tilbragte 22 år i fængsel og forvisning.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Betydelig russisk revolutionær demokrat, videnskabsmand, skribent, litteraturkritiker. En af de mest fremtrædende forløbere for det russiske socialdemokrati. Tjernysjevskij var inspirator og leder i 60ernes revolutionære demokratiske bevægelse i Rusland. I 1862 blev han arresteret og indsat i Peter-Paul fæstningen, hvor han sad i to år. Derpå blev han idømt syv års strafarbejde og livsvarigt eksil i Sibirien. Først i sine allersidste år blev han befriet fra forvisningen. Han forblev til sin sidste stund en lidenskabelig modstander af social uret og af alle former for politisk og økonomisk undertrykkelse. Tjernysjevskij kritiserede skarpt de forskellige idealistiske systemer og søgte at omdanne Hegels dialektik i materialistisk ånd. Marx satte Tjernysjevskijs arbejder højt og betegnede ham som en stor russisk videnskabsmand.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

(1828-1889) Russisk demokrat og utopisk socialist, forsker og skribent. Forfatter af romanen »Hvad må der gøres?« (udk. 1863). 1862 arresteret, tilbragte 22 år i fængsel og forvisning. Kæmpede hele sit liv mod politisk og økonomisk undertrykkelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Russisk revolutionær demokrat, fremtrædende utopisk socialist, forsker, skribent. Forfatter af romanen »Hvad må der gøres?« (udk. 1863), 1862 arresteret, tilbragte 22 år i fængsel og forvisning. Kæmpede hele livet mod politisk og økonomisk forbrydelse.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 174
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 41
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 76, 77, 79, 201
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 24
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 238
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 91
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 60
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 57

Links

Khronos (ru)
Leksikon.org
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online