Marxisme Online – Navne

J. N. Trubetskoj

(Jevgenij Nikolajevitj Trubetskoj)

Født 23. sep. 1863  –  Død 23. jan. 1920

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(1863-1920) Fyrste, en af den russiske borgerlige liberalismes ideologer, som filosof idealist. Spillede en afgørende rolle under revolutionen 1905-1907 og i dannelsen af Stolypin-regimet i landet. Under 1. verdenskrig en af den russiske imperialismes teoretikere. Efter oktoberrevolutionen fjende af sovjetmagten, aktiv tilhænger af Denikin.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Fyrste, politisk liberal, filosofisk idealist, deltog aktivt i Stolypinreaktionen.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 65, 173

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (sv)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online