Marxisme Online – Navne

S. I. Semkovskij

(Semjon Juljevitj Semkovskij)
(S. I. Bronstein)

Født 4. mar. 1882  –  Død 9. mar. 1937

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(f. 1882) Socialdemokrat, mensjevik. Medarbejder ved flere mensjevikiske aviser. Under 1. verdenskrig centrist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Russisk socialdemokrat, mensjevik, medarbejder ved mensjevikiske og likvidatororienterede organer og den socialdemokratiske presse i udlandet.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 116, 144, 163, 164, 168, 179, 185, 186, 191, 199, 211, 218-220
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 61

Links

Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)
WikiPedia (ru)

Kategori

Mensjevik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online