Marxisme Online – Navne

D. B. Rjasanov

(David Borisovitj Rjasanov)
(Goldendakh)

Født 10. mar. 1870  –  Død 21. jan. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(virkelige navn Goldendakh) (1870-1938) Deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1890’erne, og rejste i 1900 til udlandet. Han var med til at stifte gruppen Borba, som gik imod det af Iskra udarbejdede partiprogram og Lenins organisationsprincipper. RSDAP’s 2. kongres erklærede sig imod Borba-gruppens deltagelse i kongressen og forkastede et forslag om at indbyde Rjasanov til kongressen som repræsentant for gruppen. Under verdenskigen var han centrist og virkede som medarbejder ved de mensjevikisk-trotskistiske blade Golos og Nasje Slovo. På RSDAP(b)’s 6. kongres (1917) blev han optaget i partiet. Efter oktoberrevolutionen arbejdede han i fagbevægelsen. Han medvirkede i oprettelsen af Marx-Engels Instituttet og var direktør for det indtil 1931. I begyndelsen af 1918 trådte han midlertidigt ud af partiet på grund af uenighed i spørgsmålet om Brest-freden. Under fagforeningsdiskussionen i 1920-1921 tog han partifjendtlige standpunkter og blev fjernet fra arbejdet i fagforeningerne. I februar 1931 blev han ekskluderet af VKP(b) for medvirken til mensjevikkernes kontrarevolutionære virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Socialdemokrat; var med til at danne gruppen Borba, som gik imod det af Iskra udarbejdede partiprogram og de leninske organisationsprincipper for partiets opbygning. RSDAP’s 2. kongres forkastede et forslag om at indbyde Rjasanov til kongressen som repræsentant for Borba-gruppen.
Under 1. verdenskrig centrist, medarbejder ved de mensjevikiske og trotskistiske blade Golos og Nasje Slovo. Medlem af RSDAP(b) i 1917; var i 1918 for en tid ude af partiet p.g.a. uenighed med Brest-freden. Senere direktør for Marx-Engels Instituttet i Moskva. Blev udelukket af partiet i 1931 p.g.a. kontrarevolutionær virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Fra 1890'erne aktiv i den socialdemokratiske bevægelse. Tilsluttede sig mensjevikkerne efter RSDAP's 2. kongres (1903). Under første verdenskrig centrist, medarbejder ved de mensjevikiske aviser Golos /Stemmen/ og Nasje Slovo /Vort Ord/. Optaget i RSDAP på 6. kongres. Ekskluderet af partiet februar 1931 for kontrarevolutionær mensjevikisk virksomhed.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 24, 25, 115, 164
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 153
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 174, 175
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 59, 61

Links

Khronos (ru)
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online