Marxisme Online – Navne

T. Reger

Født 1872  –  Død 1938

Medlem af det polske socialdemokratiske parti for Galicien og Schlesien, journalist. 1911-1917 medlem af det østrigske parlament.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online