Marxisme Online – Navne

Pierre-Joseph Proudhon

Født 15. jan. 1809  –  Død 19. jan. 1865

Fransk skribent, økonom og sociolog, en af anarkismens grundlæggere. Han drømte om at gøre småbesidderen til samfundets grundsten og kritiserede kapitalismen udfra en småborgerlig synsvinkel. I 1846 offentliggjorde han sine filosofiske og økonomiske synspunkter i bogen Elendighedens Filosofi, som Marx kritiserede i sit modskrift Filosofiens Elendighed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Fransk skribent, økonom og sociolog, en af anarkismens grundlæggere.
I 1840 offentliggjorde han bogen: Hvad er Ejendom? Proudhon drømte om at gøre småbesidderen til samfundets grundsten og kritiserede kapitalismen ud fra en småborgerlig synsvinkel. Hovedårsagen til klassemodsætningerne var efter hans mening staten, og han fremsatte et utopisk projekt for statens fredelige likvidering, hvori han udtalte sig negativt om den politiske kamp. I 1846 offentliggjorde han sine filosofiske og økonomiske synspunkter i bogen Elendighedens Filosofi, som Marx kritiserede i sit modskrift Filosofiens Elendighed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 9

Fransk skribent, økonom, sociolog, en af anarkismens grundlæggere. 1840 offentliggjorde han bogen Hvad Er Ejendom? Proudhon drømte om at gøre småbesidderen til samfundets grundsten og kritiserede kapitalismen fra en småborgerlig synsvinkel. Hovedårsagen til klassemodsætningerne var efter hans mening staten, og han fremsatte et utopisk projekt for fredelig afskaffelse af staten, hvori han udtalte sig negativt om den politiske kamp. 1846 offentliggjorde han sine filosofiske og økonomiske synspunkter i bogen Elendighedens Filosofi, som Marx kritiserede i sit modskrift Filosofiens Elendighed.
Proudhon og hans tilhængere hævdede, at »nationalitet« og »nation« var udtryk for forældede fordomme, hvorfor de gik imod undertrykte folkeslags befrielsesbevægelser.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 54, 223, 236-37, 272, 357, 383-90, 476-77, 545-48, 562-64, 565-71, 573-74, 580, 582, 608-13, 616-20, 622, 624-25, 627-28, 631-32
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 35, 154, 350, 384, 441-452, 457, 461, 467
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 22, 24, 91, 198, 229, 230
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 56
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 204, 205
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 56-58, 63, 69, 106, 108

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online