Marxisme Online – Navne

N. G. Pomjalovskij

(Nikolai Gerasimovitj Pomjalovskij)

Født 11. apr. 1835  –  Død 5. okt. 1863

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Russisk forfatter og demokrat.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Russisk forfatter, demokrat. Skrev mod Ruslands selvherskerdømme, bureaukrati, vold og vilkårlighed.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 216
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 276

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (sv)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online