Marxisme Online – Navne

M. O. Mensjikov

(Mikhail Osipovitj Mensjikov)

Født 23. sep. 1859  –  Død 20. sep. 1919

Dødsårsag: Henrettet. (Web.red.)

(1859-1919) Reaktionær skribent, medarbejder ved avisen Novoje Vremja (Ny Tid). Bekæmpede aktivt sovjetmagten efter oktoberrevolutionen, skudt i 1919 for kontrarevolutionær virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Russisk skribent, medarbejder ved det reaktionære blad Novoje Vremja /Ny Tid/.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 23

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online