Marxisme Online – Navne

P. P. Maslov

(Pjotr Pavlovitj Maslov)

Født 15. jul. 1867  –  Død 4. jun. 1946

Økonom, socialdemokrat, forfatter til en række værker om agrarspørgsmålet, hvor han forsøgte at revidere marxismen. Efter RSDAPs 2. kongres gik han over til mensjevikkerne. I reaktionsårene likvidator, under 1. verdenskrig socialchauvinist. Efter oktoberrevolutionen ophørte han med politisk virksomhed og gik over til at beskæftige sig med pædagogik og videnskabeligt arbejde.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Russisk socialdemokrat, økonom, forfatter til en række bøger, om agrarspørgsmål. Sluttede sig til mensjevikkerne efter RSDAP's 2. kongres (1903). Under første verdenskrig socialchauvinist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 20, 23, 132, 158
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 121
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 177, 179, 184, 187, 192, 193, 195
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online