Marxisme Online – Navne

I. S. Mazepa

Født 1644  –  Død 1709

Ukrainsk kosakfører, forhandlede først med den polske, dernæst med den svenske konge om at annektere Ukraine fra Rusland. Gik over til svenskerne, da de invaderede Rusland 1708. Flygtede sammen med Karl XII til Tyrkiet efter svenskernes nederlag ved Poltava 1709.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online