Marxisme Online – Navne

Aleksander Martynov

(Aleksander Samojlovitj Martynov)
(A. S. Piker; Saul Samuilovitj Piker)

Født 12. dec. 1865  –  Død 5. jun. 1935

(virkelige navn Piker, A. S.) (1865-1935) I begyndelsen af 1880’erne narodovolets, i 1886 arresteret og forvist til Sibirien, hvor han blev socialdemokrat. Emigrerede 1900, medredaktør af økonomisternes blad Rabotjeje Delo, polemiserede mod det leninske Iskra. På RSDAPs 2. kongres 1903 sluttede han sig til mensjevikkerne. Under den første verdenskrig indtog han en centristisk position, efter februarrevolutionen 1917 blev han internationalistisk mensjevik, i 1918-20 arbejdede han som lærer i Ukraine. I 1923 blev han medlem af Ruslands Kommunistiske Parti (bolsjevikkerne), arbejdede i Marx-Engels Instituttet og redigerede tidsskriftet Kommunistisk Internationale.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

En af økonomisternes ledere, fremtrædende mensjevik, efter revolutionen medlem af det kommunistiske parti. Under første verdenskrig centrist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 63, 71-75, 78-96, 88-90, 93, 95, 98, 101-102,106-108, 121, 125, 127, 128, 169, 179-180, 186, 193, 196-197, 203, 205
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 18, 19, 21, 23-25, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 64, 68, 70, 102, 104, 105, 109, 124, 125, 129, 134, 136, 137, 140-144, 164, 173, 176, 192
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 33, 36, 37, 77, 79, 83, 97,107, 120, 121, 126, 127, 128
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 115, 213
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 49

Links

(slovari.yandex.ru)
Handbook on history of the Communist Party and the Soviet Union 1898–1991 (ru)
Khronos (ru)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (en)
WikiPedia (no)
WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland), Mensjevik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online