Marxisme Online – Navne

Carl Legien

Født 1. dec. 1861  –  Død 26. dec. 1920

Tysk højresocialdemokrat, en af den tyske fagbevægelses ledere, revisionist. Fra 1893 til 1920 med mellemrum deputeret til rigsdagen for det tyske socialdemokrati. Under den imperialistiske verdenskrig socialchauvinist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

(1881-1920) Tysk socialdemokrat, fagforeningsleder, revisionist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Tysk højresocialdemokrat, fagforeningsleder, revisionist. Under første verdenskrig socialchauvinist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 44, 46, 48, 49, 51, 185, 191, 196, 204
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 71
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 280
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 23, 36, 41, 44

Links

Den Store Danske Encyklopædi (Stinnes-Legien-aftalen)
Den Store Danske Encyklopædi
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (sv)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online