Marxisme Online – Navne

Ferdinand Lassalle

(Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle)

Født 11. apr. 1825  –  Død 31. aug. 1864

Se Ferdinand Lassalle-arkivet

(1825-1864) Tysk socialist, grundlægger af den Almindelige Tyske Arbejderforening, der var af stor betydning for den tyske arbejderbevægelse, men Lassalle førte den ind på en opportunistisk vej. Han og hans tilhængere regnede med ad legal vej at kunne få oprettet produktionskooperativer med støtte fra den Bismarckske stat. Lassalle støttede en samling af Tyskland »fra oven« under Prøjsens ledelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Tysk småborgerlig socialist. Han var grundlægger af den Almindelige Tyske Arbejderforening, der var af stor betydning for den tyske arbejderbevægelse, men Lassalle førte den ind på en opportunistisk vej. Han og hans tilhængere regnede med ad legal vej at kunne få oprettet produktionskooperativer med støtte fra den Bismarckske stat. Lassalle støttede en samling af Tyskland »fra oven« under Preussens ledelse. Hans anskuelser var en hæmsko for udformningen af klassebevidstheden i Tyskland og I Internationale.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 9

Tysk socialist, grundlægger af den Almindelige Tyske Arbejderforening; i en række principielle politiske spørgsmål indtog han opportunistiske standpunkter og blev skrapt kritiseret herfor af Marx og Engels.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 23-24, 123, 422, 619-20
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 7, 13, 14, 19, 20, 21-23, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 324, 456-60, 478, 480
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 52
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 19, 29, 57
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 170
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 178, 193
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 87, 94-95
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 87

Links

Leksikon.org
Socialdemokratiske Tænkere
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online