Marxisme Online – Navne

P. A. Kropotkin

(Pjotr Aleksejevitj Kropotkin)

Født 27. nov. 1842  –  Død 8. feb. 1921

(1842-1921) En af anarkismens førende ledere og teoretikere. Sluttede sig i 1872 til Bakunins gruppe i udlandet. Da han vendte tilbage til Rusland, deltog han som anarkist i de folkelige bevægelser, blev arresteret i 1874 og indespærret i Peter Poul-fæstningen. I 1876 kom han til udlandet, hvor han kæmpede aktivt mod marxismen. Under 1. verdenskrig socialchauvinist. Da han vendte tilbage fra emigrationen indtog han borgerlige standpunkter. I 1920 henvendte han sig imidlertid med et brev til de europæiske arbejdere, hvori han erkendte oktoberrevolutionens historiske betydning og opfordrede arbejderne til at modsætte sig en militær intervention mod Sovjetrusland.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Fremtrædende leder af og teoretiker for anarkismen. Under første verdenskrig chauvinist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 23

Links

Khronos (ru)
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online