Marxisme Online – Navne

G. A. Krestovnikov

(Grigorij Aleksandrovitj Krestovnikov)

Født 10. jan. 1855  –  Død 1918

(f. 1855) Russisk forretningsmand, en af oktobristernes ledere.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Russisk industrimagnat, en af lederne af det monarkistiske bourgeoisis parti (oktobristerne).

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 24

Links

WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online