Marxisme Online – Navne

V. Kosovskij

(Levinson, M. J.)

Født 1871  –  Død 1941

En af Bunds ledere. Efter RSDAP’s 2. kongres mensjevik. Under reaktionen og det nye revolutionære opsving medarbejder ved tidsskriftet Nasje Sarja og avisen Lutj og andre mensjevikiske og likvidatoristiske blade. Under 1. verdenskrig socialchauvinist, emigrerede til Polen efter oktoberrevolutionen; rejste i 1939 til USA.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

En af Bunds ledere, mensjevik, medarbejder ved mensjevikiske og likvidatororienterede tidsskrifter. Under første verdenskrig socialchauvinist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 123, 222, 223

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online